Podmínky a pravidla soutěže

Soutěž je pro violisty ve věku do 30 let (včetně) všech národností. Všechna živá kola i koncerty jsou přístupná veřejnosti, soutěžící nehrají anonymně. Kandidáti mohou využít oficiálního korepetitora soutěž. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

1. kolo soutěže se uskuteční prostřednictvím videonahrávky, 2. a 3. kolo se odehraje v sále Pražské konzervatoře v Praze ve dnech 3. - 6. října 2024. Uzávěrka přihlášek s videonahrávkou programu 1.kola je 2. července 2024, vybraní kandidáti přijatí do soutěže budou informováni emailem.

  • Přihláška musí obsahovat - údaje soutěžícího, soutěžní program, foto a cv, soutěžní program a nesestříhané soutěžní video 1.kola
  • nesestříhaná VIDEO nahrávka musí být ve formátu ve formátu avi, mov, mpg, mp4, mkv. Kvalita nahrávky musí mít profesionální parametry, celá nahrávka musí být natočena na jeden záběr. Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky. Nahrávku uploadujte na YouTube nebo jemu podobný server (Dropbox, iCloud atd.) a link vložte do přihlášky.
  • Registrační poplatek pro účast v 1.kole je 2.400 Kč/ 95 EUR (musí být uhrazen zároveň s přihláškou). V případě neuskutečnění soutěže z důvodu restrikcí spojených s pandemií Covid_19 se poplatek soutěžícímu vrátí v plné výši. Uzávěrka přihlášek do 1.kola je do 2. července 2024
  • Do 16. července 2024 bude kandidátům přijatým do soutěže (tj. úspěšným v 1.kole) zasláno elektronickou poštou oznámení o přijetí. 
  • Soutěžícím budou k dispozici oficiální korepetitoři pro 2.kolo, poplatek za korepetitora je 1000 Kč. Finále bude za doprovodu orchestru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo i možnost konání finále za doprovodu klavíru. Případná změna bude zveřejněna na webu soutěže do konce června 2024.
  • Soutěž se koná 3. - 6. října 2024, Pražská konzervatoř, Dvořákovo nábřeží 2, 11000, Praha 1 
  • Pořadí soutěžících se bude losovat před druhým kolem
  • Pořadatel nezajišťuje ubytování soutěžícím ani jejich doprovodu a nenese zodpovědnost za nezletilé soutěžící
  • V případě zhoršení pandemické situace je možné, že se soutěž uskuteční online z důvodu ochrany soutěžících

Portál hlavního města PrahyMěstská část Praha 1Státní fond kultury ČRMinisterstvo kulturyPražská konzervatořNadace Život umělceKlasika PlusAsociace hudebních umělců a vědcůViktor Kalabis & Zuzana Ruzickova FoundationNadace Český hudební fondNadace Bohuslava MartinůLuboš Odlas - výroba smyčcůSpolečnost Antonína DvořákaMonastery GardenČeské hudební nástrojeGewa Strings - A division of GEWA MusicPirastro - Strings Handmade in Germany since 1798Nadační fond Antonína Dvořáka pro mladé interprety!integramSpolečnost koncertních umělcůClassic Praha