online přihláška

online přihláška

zde

Protože jsme obdrželi mnoho dotazů na téma přihlášek, pro jistotu píšeme malé prohlášení - on-line přihlášky jsou stále otevřené a kapacita soutěže ještě není naplněna! Je stále čas a možnost posílat Vaše přihlášky! V případě naplnění maximální kapacity 1.kola soutěže dříve než je oficiální uzávěrka přihlášek, bude tato informace zveřejněna na všech sociálních sítích soutěže, zde na webových stránkách a on-line přihláška nebude již funkční. Těšíme se na Vaše přihlášky :-)